Kjære kunde

I uminnelige tider har mennesket reist minnesmerker over sine avdøde. I dag hvor det legges stor vekt på miljøet, er stein det materialet som egner seg best til gravminne. Stein er et naturlig og ekte materiale som er varig. Med sitt mangfold av strukturer og farger er det mange muligheter for variasjon.

Valg av Gravminne

Vår hovedkatalog kompletteres stadig og utvalget blir større. Mange kunder kommer fram til at det er vanskelig å velge. Allikevel kan det forekomme at en ikke finner det en søker. Derfor ønsker vi at kunden betrakter våre brosjyrer som et idegrunnlag. For mulighetene er mange. Det kan f.eks hentes ideer fra ulike modeller og sett disse sammen til et eget forslag. Vi designer selvsagt også etter kundens egne ønsker og skisser.
Jeg gjør oppmerksom på at alle navn på gravminne-eksemplene er fiktive. Hvis du har problemer med nedlasting av pdf-dokumenter kan du benytte Acrobat Reader. Det kan du laste ned her.
» Se våre modeller
» Se våre steintyper
» Se vårt utvalg av sokler, bedkanter og bedplater (pdf)
» Lover og regler (lenke til Lovdata)

Valg av skrifttyper, minneord og symboler

Skrifttyper og minneord
Det mest vanlige er å prege skriften i steinen ved sandblåsing. For at skriften skal få god lesbarhet bør det legges på en farge. De mest brukte lakkfargene er svart, kvit, sølv eller 22 karat bladgull. Dette er også det rimeligste, men etter en del år, alt etter hvilke forhold som gjelder, vil det gradvis bli behov for oppussing. Valg av farge på skrift og dekor? Det ideelle er å oppnå ønsket lesbarhet under alle forhold. Et forslag er å bruke skriftfarge som vist på våre modeller.
» Se våre utvalgte skrifttyper (pdf)
» Se vårt utvalgt av minneord (pdf)

Symboler
Med symboler kan en gjøre gravminnet mer personlig på den måten at de kan utrykke tro, interesse, livsstil, yrke osv.
De kan preges i steinen på samme måte som skriften eller kunstblåses. Vi sitter på en stor database med symboler i mange kategorier, men tilbyr også å lage nytt etter kundens ønske.

Skrift og symboler i metall ( samt lykter og vaser m.m.)
Disse produktene er festet på steinflaten og utvalget er omfattende. Metallene kan være av aluminium eller bronse og er vedlikeholdsfri. Vi har noen gode råd på veien ved valg av disse produktene. Ta kontakt og vi svarer på dine spørsmål.
» Se vårt utvalg fra leverandøren Strassacker (pdf)
» Se vårt utvalg fra leverandøren Norstein (pdf) Lykke til med valg av minnestein.
Med vennlig hilsen

Egil Øien