"HØGGARBOKKEN"

Tilvirket i 1945 av Kåre J. Øien og er brukt uavbrutt av samme person fram til dags dato. Arbeidsbenken er nå "pensjonert" til fordel for en mer moderne innretning.

Omlag 30.000 gravsteiner samt sokler og mye annet steinarbeide har fått sin form på  denne huggerbukken. Bordet har tatt imot kraften fra flere millioner meiselhugg. I lang tid ble det brukt rå muskelkraft og teknikker for å bringe til dels tunge arbeidsstykker av og på.

Kåre J. Øien begynte som steinhugger i 1932, bare 15 år. På denne tiden var det vanlig at arbeidsfolk i dette faget selv måtte skaffe tilveie huggerbukk, feisel og slager. Det samme gjaldt forskjellige typer bor og meisler som fikk sin form i smien av steinhuggeren selv.  Likeledes gjaldt kost, vinkel og arbeidsklær. Alt dette, samt god innsikt, selvstendighet og stor arbeidskapasitet var krav hvis en arbeidskar skulle ha et levebrød.

Gravsteinen var på denne tiden atskillig mere arbeidskrevende og en flink fagarbeider måtte stå på for å ferdigstille 2-3 stk. pr. uke. Arbeidet startet med å lage en kilsøm for å kile emnet fra steinblokken. Dette måtte en selvsagt gjøre selv med håndhold bor og feisel. Lengden på hullene kunne variere. En vant fagarbeider kunne f.eks. greie 3-4 hull med dybde 10cm pr. time i hard granitt. Akkorden var da 15 øre pr. kilehull.

En kan vel konkludere med at dagens steinindustri er langt mere moderne og arbeidsvennlig med alskens tekniske hjelpemidler. Allikevel vil vel aldri fagkunnskapen gå av moten.

» Se video fra Øien 1948 (wmv 13,7mb)
(Videoen åpner seg i din avspiller lokalt)

BILDER FRA MODERNE PRODUKSJON