VEDLIKEHOLD OG SERVCE AV GRAVMINNER I NATURSTEIN

OPPUSSING OG TILFØYELSER

Alt som står under åpen himmel blir preget av fukt, skitt og forurensing, vær og vind. Gravminner er intet unntak.

 

Lav, groe og grønske er ganske vanlig. Lakk eller gull i sandblåste tekster og dekorer slites etter som årene går og blir vanskelig å se. Varig slitasje på steinen preges i veldig liten grad, det er som regel nok med kjemisk rens og vask. Gravminnet blir da som forvandlet fordi den rette fargen og struktur kommer fram. Med ny lakk eller gull vil steinen da i de fleste tilfeller framstå som ny.

 

Før oppussing Etter oppussing

 

Rustflekker er også et vanlig problem. Dette er vanskelig å fjerne. Unngå derfor at det som ruster ligger på eller inntil steinen. For gravminner beregnet for mere enn et navn vil det senere være naturlig med tilføyelse. Alle typer tilføyelser utføres og det har blitt vanlig at eksisterende tekst og dekor pusses opp slik at alt eldes og slites likt.

Metallbokstaver skal ikke vedlikeholdes.

Helpolerte gravminner i stein krever klart mindre vedlikehold enn andre utførelser.

 

 

TOTALRENOVERING

Gravminner kan totalrenoveres eller gjenbrukes/ omslipes.

 

Før renovering Etter renovering

 

Mange eldre gravminner kan være rikt dekorert og av god kvalitet. Selve steinen kan være milliarder år gammel, et hundre år som gravminne er vanligvis uten betydning. I tilfelle et renoveringsprosjekt må kvaliteten på steinen selvsagt alltid vurderes.

 

Det er også vanlig å omslipe gravminner, som betyr at alt på framsiden blir slettet og polert på nytt eller satt i stand slik gravminnet var da det var nytt. Da ligger alt til rette for å sette opp ønsket tekst og dekor på nytt. Bruk av baksiden til tekstflate er også blitt mere vanlig. Ved omsliping av gravminnet vil det som regel framstå som nytt ved levering.

 

Øien Steinhuggeri AS utfører alle typer oppussinger, tilføyelser, omslipinger og totalrenovering av gravminner generelt Mindre oppdrag kan utføres ved gravplassen, ellers blir rimeligere at vi tar steinen til verksted. Alle oppdrag utføres fagmessig etter de mest moderne metoder for best mulig kvalitet.

 

Er det ønskelig å få utført et prosjekt, send en forespørsel nederst på siden.

Personvern og cookies

Design, CMS og Steinbyggeren av EKH Grafisk