Om oss

1946, Silnesvegen 67

 

Øien Steinhuggeri AS ble grunnlagt 1945. Firmaet ble gjort om til aksjeselskap i 1984 i forbindelse med at Kåre Øien overlot driften til neste generasjon. I dag eies og drives firmaet av sønnene Per Øien og Egil Øien. Firmaet er lokalisert på Silnes, 2,8 km nord for sentrum i Eide ved Rv.64 som ligger i Hustadvika kommune  i Møre og Romsdal.

 

Siden starten er det er blitt samlet opp mye erfaring og kunnskap i faget. Motiverte og kvalitetsorienterte medarbeidere i produksjonen har alle fagbrev som finsteinhogger, samt mange års erfaring med bearbeiding av granitt fra rå blokkstein til ferdig produkt. Vi har i dag tidsmessige lokaler og moderne produksjonsutstyr. Øien Steinhuggeri AS prioriterer alltid kvalitet og prøver hele tiden å høyne kompetansen og forbedre produktene. Det gir vårt fag mening og oss som fagfolk en tilfredsstillelse med fornøyde kunder. Vi har spesielt fokus på design, produksjon og service av gravminner, samt produksjon av benkeplater for kjøkken og bad. I tillegg blir det en del andre produkter som ovnsplater, peisplater, vindusbrett, trappetrinn osv. laget etter kundens anvisninger. Materialet vi benytter er førsteklasses granitt og gneis i mange farger.

 

 

“HØGGARBOKKEN”

Tilvirket i 1945 av vår far Kåre Øien.

Omlag 30.000 gravsteiner samt sokler og mye annet stein arbeide har fått sin form på denne arbeidsbenken. Den har tatt imot kraften fra utallige meiselhugg. Høggarbokken ble foretrukket og brukt uavbrutt av samme person fram til hans siste arbeidsdag. Arbeidsbenken er nå selvsagt “pensjonert” til fordel for en mer moderne innretning.

 

I lang tid, spesielt i starten, ble det brukt rå muskelkraft og teknikker for å bringe til dels tunge arbeidsstykker av og på. På denne tiden var det vanlig at arbeidsfolk i dette faget selv måtte skaffe tilveie alt utstyr som var nødvendig for å utføre arbeidet. En måtte ha arbeidsbenk, feisel og slager. Det samme gjaldt forskjellige typer bor og meisler som fikk sin form i smien av steinhuggeren selv. Kost, vinkel og arbeidsklær måtte en også ha. Alt dette, samt god innsikt, selvstendighet og stor arbeidskapasitet var krav hvis en arbeidskar skulle ha et levebrød.

 

Gravsteinen var på denne tiden svært arbeidskrevende og en flink fagarbeider måtte stå på for å ferdigstille 2-3 stk. pr. uke. Arbeidet startet med å lage en kilsøm for å kile emnet fra steinblokken. Dette måtte en selvsagt gjøre selv med håndholdt bor og feisel. Lengden på hullene kunne variere. En vant fagarbeider kunne greie 3-4 hull med dybde 10cm pr. time i hard granitt. Akkorden var da 15 øre pr. kilehull. Øien Steinhuggeri AS har utviklet seg i pakt med tiden og disponerer i dag moderne lokaler, miljøvennlig maskinpark som er arbeidsvennlig og alskens tekniske hjelpemidler. Allikevel vil vel aldri fagkunnskapen gå ut på dato.

 

 

 

 

 

Kåre J. Øien (f. 1916 - d. 2014)

Kåre begynte som steinhugger i 1931, bare 15 år gammel. Han hadde stor fagkunnskap og arbeidsglede, og livsverket ble både arbeidet og hobby. Kåre ble «pensjonist» 95 år gammel, og kunne se tilbake på en yrkeskarriere på over 80 år. Selv om det ikke ble full dag på slutten, ble arbeidet utført fagmessig helt til siste.

 

Per Øien og Egil Øien

Personvern og cookies

Design, CMS og Steinbyggeren av EKH Grafisk